Hrvatsko društvo za štitnjaču
Hrvatskog liječničkog zbora

Croatian Thyroid Society

Croatian Medical Association

 

Početna stranica

 

Ustrojstvo

O društvu

Osnivačka skupština

Predsjednik društva

Upravni odbor

 

AKTIVNOSTI DRUŠTVA I KONGRESI

 

Smjernice

I.znanstveni simpozij

Radna skupina

 

Glasnik

 

Kontakt

 

Arhiva

 
  štitnjača, bolesti štitnjače
Radna skupina Hrvatskog društva za štitnjaču

 

Pri donošenju algoritama i smjernica za racionalnu dijagnostiku bolesti štitnjače bila je formirana Radna skupina u sastavu:

Predsjednik Zvonko Kusić;

Članovi: Miljenko Solter, Damir Dodig, Danijel Došen, Zdenka Bence-Žigman, Mladen Belicza, Hrvoje Čupić, Boris Bonefačić, Velimir Božikov, Maja Franceschi, Mira Halbauer, Ivan Karner, Anka Knežević-Obad, Mirko Koršić, Ljerka Lukinac, Neven Mateša, Ivan Mihaljević, Marijan Petek, Vlado Petric, Drago Prgomet, Ante Punda, Sanja Rončević, Vladimir Sarnavka, Juraj Smoje, Aleksandar Smokvina, Ante Staničić, Franjo Škreb, Hrvojka Tomić-Brzac, Milan Vrkljan i Josip Žmire.  

Većina se članova radne skupine odazvala i sudjelovala u pripremi izradbe prijedloga algoritama. Pojedini su se članovi sastajali u nekoliko navrata, a veći sastanci su održani u Noordvijku, Nizozemska, i u Zagrebu, u Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu KB »Sestre milosrdnice«. Za konačnu verziju algoritama bit će potrebno osigurati konsenzus svih članova.

 
 
Akademik Zvonko Kusić, prof. dr. sc. Miljenko Solter, doc. dr. sc. Ivan Mihaljević i prof. dr. sc. Franjo Škreb na sastanku u Noordvijku, Nizozemska
 
Predloženi su algoritmi za racionalnu dijagnostiku tireotoksikoze, hipotireoze, guše, čvorova u štitnjači, bolesti štitnjače u trudnoći, konatalne hipotireoze te za probiranje bolesti štitnjače (u trudnica i žena iznad 50 godina). 
 
 
Prim. dr.sc. Zdenka Bence-Žigman i akademik Zvonko Kusić, na sastanku radne skupine u Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu, KB »Sestre milosrdnice«
 
Svi algoritmi detaljno su prikazani i obrazloženi, a nakon prikaza algoritama uslijedila je vrlo živa i plodna rasprava o navedenoj temi, gdje su dotaknuta prijeporna područja.
 

Hrvatsko društvo za štitnjaču Hrvatskog liječničkog zbora 2007.