Hrvatsko društvo za štitnjaèu
Hrvatskog liječničkog zbora

Croatian Thyroid Society

Croatian Medical Association

Početna stranica

Ustrojstvo

O društvu

Osnivačka skupština

Predsjednik društva

Upravni odbor

AKTIVNOSTI DRUŠTVA I KONGRESI

Smjernice

I.znanstveni simpozij

Radna skupina

Glasnik

Kontakt

Arhiva

  štitnjaèa, bolesti štitnjaèe

O Hrvatskom društvu za štitnjaču

Hrvatsko društvo za štitnjaču utemeljeno je 30. studenoga 2005. godine na Osnivačkoj skupštini, održanoj u Zagrebu u prostorijama Hrvatskoga liječničkog zbora.

Društvo čine specijalisti nuklearne medicine, otorino-laringologije, specijalisti interne medicine (endokrinologije,  kardiologije), onkologije, patologije, oftalmologije, specijalisti iz područja javnoga zdravstva, ginekologije te pedijatrije. Članovi društva su također i specijalisti psihijatrije, radiologije, dermatovenerologije, opæe kirurgije, kliničkih istraživanja i baziènih znanosti, diplomirani inženjeri fizike, kemije, medicinske biokemije, molekularne biologije i elektrotehnike.

S obzirom na učestalost bolesti štitnjače, visoku stručnu i znanstvenu razinu prevencije, dijagnostike i lijeèenja, kao i interdisciplinarnost problematike postojala je potreba zajednièkog društva za štitnjaču koje bi se bavilo stručnim i znanstvenim radom iz područja tireoidologije.

Društvo će promicati nove spoznaje, ali i usuglašavati veæ postojeća načela, što će doprinijeti unaprjeđenju prevencije, dijagnostike i lijeèenja bolesti štitnjače u cijeloj zemlji.

Društvo će poboljšati suradnju pojedinih struènjaka i centara i poticati zajedničke projekte. Potrebno je utvrditi incidenciju i prevalenciju te stavove u dijagnostici i liječenju bolesti štitnjače u Hrvatskoj.

Društvo će objediniti sve aspekte biološke i medicinske znanosti za objašnjenje biologije štitnjače i prirode bolesti. Još uvijek postoje brojna neistražena područja funkcije štitnjače, etiologije i patofiziologi je bolesti štitnjače. Uloga društva je i poticati znanstveno – istraživački rad.

Društvo će imati važnu ulogu u novim uvjetima financiranja u zdravstvu, racionalizaciji postupaka, izradi algoritama, preporuka i smjernica u dijagnostici i lijeèenju bolesti štitnjaèe.

Glavni zadaci Hrvatskog društva za štitnjaèu prema statutu HLZ-a su:


• Sastaviti popis s podacima o članovima društva
• Održati najmanje 2 stručna sastanka godišnje. Sastanci

   su okosnica rada i najvažnija zadaća svakoga društva.

   Vjerojatno će na sastancima ubrzo sudjelovati struènjaci

   iz susjednih zemalja, a kasnije i šire.
• Održati simpozij ili kongres u razdoblju od 4 godine
• Izvještavati HLZ o svojem radu i postupati sukladno

  Statutu HLZ-a i Pravilniku o radu Stručnog društva HLZ-a
• Sudjelovati u izvođenju trajnog medicinskog usavršavanja

   iz područja djelovanja
• Objaviti pregledni članak (rad) iz područja svojeg

   djelovanja u glasilima HLZ-a


Dodatne aktivnosti Hrvatskog društva za štitnjaèu su:


• Tiskanje radova u svojim ili glasilima HLZ-a
• Stručna predavanja po podružnicama Zbora
• Javni nastupi u svrhu unaprjeđenja zdravstvene kulture

  stanovništva


Planovi Hrvatskog društva za štitnjaču su:


• Kooptiranje novih članova upravnog odbora
• Izdavanje Glasnika Hrvatskog društva za štinjaču
• Izrada web stranice društva
• Uspostavljanje nagrada, zahvala i odličja (npr.Josip

  Matovinović, Mladen Sekso, Ivan Šimonović)
• Osnivanje udruge bolesnika
• Izbor začasnih članova

 

 

Hrvatsko društvo za štitnjaèu Hrvatskog lijeènièkog zbora 2007.