Hrvatsko društvo za štitnjaču
Hrvatskog liječničkog zbora

Croatian Thyroid Society

Croatian Medical Association

 

Početna stranica

 

Ustrojstvo

O društvu

Osnivačka skupština

Predsjednik društva

Upravni odbor

 

AKTIVNOSTI DRUŠTVA I KONGRESI

 

Smjernice

I.znanstveni simpozij

Radna skupina

 

Glasnik

 

Kontakt

 

Arhiva

 
  štitnjača, bolesti štitnjače
SMJERNICE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA ŠTITNJAČU
 
 

Dijagnostičke i terapijske smjernice kod diferenciranog karcinoma štitnjače

 

Dijagnostičke i terapijske smjernice kod diferenciranog karcinoma štitnjače Hrvatskog društva za štitnjaču koje je iznio predsjednik Društva i voditelj Radne skupine akademik Zvonko Kusić na 1. kongresu Društva 27. listopada 2007. u Splitu.

 

 

Akademik Zvonko Kusić izlaže dijagnostičke i terapijske smjernice kod diferenciranog karcinoma štitnjače na 1. kongresu Hrvatskog društva za štitnjaču u Splitu

 
 

RADNA SKUPINA ZA IZRADU DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH SMJERNICA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA ŠTITNJAČU KOD DIFERENCIRANOG KARCINOMA ŠTITNJAČE 

 

Akademik Zvonko Kusić

Mr. sc. dr. Tomislav Jukić, dr. med. Nina Dabelić, prim. dr. sc. Maja Franceschi, prim. dr. sc. Zdenka Bence-Žigman, prof. dr. sc. Mladen Belicza, dr. med. Boris Bonefačić, doc. dr. sc. Hrvoje Čupić, prof. dr. sc. Damir Dodig, dr. med. Davor Džepina, prof. dr. sc. Ivo Glunčić, prof. dr. sc. Ivan Karner, dr. sc. Ljerka Lukinac, dr. sc. Vinko Marković, prim. mr. sc. Neven Mateša, doc. dr. sc. Ivan Mihaljević, prof. dr. sc. Vlado Petric, dr. sc. Ante Punda, mr. sc. dr. Darijo Radović, prim. dr. med. Sanja Rončević, prim. mr. sc. Juraj Smoje, prof. dr. sc. Aleksandar Smokvina, doc. dr. sc. Franjo Škreb, prim. dr. sc. Hrvojka Tomić-Brzac, doc. dr. sc. Milan Vrkljan, dr. med. Krešo Zurak, mr. sc. dr. Josip Žmire i dr. med. Edita Žokvić.

 
 
Download
 
 
 

Algoritmi i smjernice za racionalnu dijagnostiku bolesti štitnjače

 

Algoritmi i smjernice za racionalnu dijagnostiku bolesti štitnjače Hrvatskog društva za štitnjaču koje je iznio predsjednik Društva i voditelj Radne skupine akademik Zvonko Kusić na 1. simpoziju Društva 29. lipnja 2006. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.

 
 
Voditelj radne skupine akademik Zvonko Kusić izlaže smjernice za racionalnu dijagnostiku bolesti štitnjaču na 1. simpoziju Hrvatskog društva za štitnjaču
 
 
RADNA SKUPINA ZA IZRADU ALGORITAMA I SMJERNICA ZA RACIONALNU DIJAGNOSTIKU BOLESTI ŠTITNJAČE
 

Akademik Zvonko Kusić

Prof. dr. sc. Miljenko Solter, prof. dr. sc. Damir Dodig, prim. mr. sc. Danijel Došen, prim. dr. sc. Zdenka Bence-Žigman, prof. dr. sc. Mladen Belicza, doc. dr. sc. Hrvoje Čupić, dr. med. Boris Bonefačić, prof. dr. sc. Velimir Božikov, dr. sc. Maja Franceschi, doc. dr. sc. Mira Halbauer, prof. dr. sc. Ivan Karner, mr. sc. dr. Anka Knežević-Obad, prof. dr. sc. Mirko Koršić, dr. sc. Ljerka Lukinac, prim. mr. sc. Neven Mateša, doc. dr. sc. Ivan Mihaljević, mr. sc. Marijan Petek, Prof. dr. sc. Vlado Petric, doc. dr. sc. Drago Prgomet, mr. sc. Ante Punda, prim. dr. med. Sanja Rončević, mr. sc. dr. Vladimir Sarnavka, prim. mr. sc. Juraj Smoje, prof. dr. sc. Aleksandar Smokvina, doc. dr. sc. Ante Staničić, doc. dr. sc. Franjo Škreb, prim. dr. sc. Hrvojka Tomić-Brzac, doc. dr. sc. Milan Vrkljan i mr. sc. dr. Josip Žmire.

 
 
Download
 

 

 

Hrvatsko društvo za štitnjaču Hrvatskog liječničkog zbora 2007.