Upravni odbor Hrvatskog društva za štitnjaču 2005. godine
Upravni odbor Hrvatskog društva za štitnjaču 2005. godine

Hrvatsko društvo za štitnjaču utemeljeno je 30. studenoga 2005. godine na Osnivačkoj skupštini, održanoj u Zagrebu u prostorijama Hrvatskoga liječničkog zbora. Društvo čine specijalisti nuklearne medicine, otorino-laringologije, specijalisti interne medicine (endokrinologije,  kardiologije), onkologije, patologije, oftalmologije, specijalisti iz područja javnoga zdravstva, ginekologije te pedijatrije. članovi društva su takođr i specijalisti psihijatrije, radiologije, dermatovenerologije, opće kirurgije, kliničkih istraživanja i bazičnih znanosti, diplomirani inženjeri fizike, kemije, medicinske biokemije, molekularne biologije i elektrotehnike. S obzirom na učestalost bolesti štitnjače, visoku stručnu i znanstvenu razinu prevencije, dijagnostike i liječenja, kao i interdisciplinarnost problematike postojala je potreba zajedničkog društva za štitnjaču koje bi se bavilo stručnim i znanstvenim radom iz područja tireoidologije. Društvo će promicati nove spoznaje, ali i usuglašavati već postojeća načela, što će doprinijeti unaprjeđenju prevencije, dijagnostike i liječenja bolesti štitnjače u cijeloj zemlji. Društvo će poboljšati suradnju pojedinih stručnjaka i centara i poticati zajedničke projekte. Potrebno je utvrditi incidenciju i prevalenciju te stavove u dijagnostici i liječenju bolesti štitnjače u Hrvatskoj. Društvo će objediniti sve aspekte biološke i medicinske znanosti za objašnjenje biologije štitnjače i prirode bolesti. Još uvijek postoje brojna neistražena područja funkcije štitnjače, etiologije i patofiziologi je bolesti štitnjače. Uloga društva je i poticati znanstveno – istraživački rad. Društvo će imati važnu ulogu u novim uvjetima financiranja u zdravstvu, racionalizaciji postupaka, izradi algoritama, preporuka i smjernica u dijagnostici i liječenju bolesti štitnjače.

Glavni zadaci Hrvatskog društva za štitnjaču prema statutu HLZ-a su:
• Sastaviti popis s podacima o članovima društva
• Održati najmanje 2 stručna sastanka godišnje. Sastanci   su okosnica rada i najvažnija zadaća svakoga društva.   Vjerojatno će na sastancima ubrzo sudjelovati stručnjaci iz susjednih zemalja, a kasnije i šire
• Održati simpozij ili kongres u razdoblju od 4 godine
• Izvještavati HLZ o svojem radu i postupati sukladno  Statutu HLZ-a i Pravilniku o radu Stručnog društva HLZ-a
• Sudjelovati u izvođenju trajnog medicinskog usavršavanja   iz područja djelovanja
• Objaviti pregledni članak (rad) iz područja svojeg djelovanja u glasilima HLZ-a
Dodatne aktivnosti Hrvatskog društva za štitnjaču su:
• Tiskanje radova u svojim ili glasilima HLZ-a
• Stručna predavanja po podružnicama Zbora
• Javni nastupi u svrhu unaprjeđenja zdravstvene kulture  stanovništva
Planovi Hrvatskog društva za štitnjaču su:
• Kooptiranje novih članova upravnog odbora
• Izdavanje Glasnika Hrvatskog društva za štinjaču
• Izrada web stranice društva
• Uspostavljanje nagrada, zahvala i odličja (npr. Josip Matovinović, Mladen Sekso, Ivan Šimonović)
• Osnivanje udruge bolesnika
• Izbor začasnih članova