Dijagnostičke i terapijske smjernice kod  diferenciranog karcinoma štitnjače
Dijagnostičke i terapijske smjernice kod diferenciranog karcinoma štitnjače

Uvođenjem ultrazvuka i citološke punkcije početkom 80-ih godina prošlog stoljeća nastale su dramatične promjene u kliničkoj percepciji bolesti štitnjače, osobito čvorova štitnjače i karcinoma štitnjače. Prevalencija čvorova štitnjače u populaciji temeljem nalaza ultrazvuka iznosi 20-50%, a oko 5% čvorova štitnjače su maligni. Tijekom proteklih desetljeća incidencija karcinoma štitnjače značajno je porasla širom svijeta, uglavnom zbog porasta incidencije papilarnog karcinoma štitnjače, vjerojatno zbog poboljšane dijagnostike. Mnoga društva za štitnjaču razvila su vlastite smjernice za zbrinjavanje bolesnika s diferenciranim karcinomom štitnjače. Interdisciplinarni tim stručnjaka Hrvatskog društva za štitnjaču proučio je postojeće smjernice drugih društava za štitnjaču i relevantnu literaturu te uvažavajući našu tradiciju i kliničku praksu razvio je dijagnostičke i terapijske smjernice za diferencirani karcinom štitnjače.

Konačan prijedlog dijagnostičkih i terapijskih smjernice kod diferenciranog karcinoma štitnjače Hrvatskog društva za štitnjaču iznio je predsjednik Društva i voditelj Radne skupine akademik Zvonko Kusić na 1. kongresu Društva 27. listopada 2007. u Splitu. Smjernice su potom bile objavljene na web stranici Hrvatskog društva za štitnjaču za otvorenu raspravu i preporuke, a potom su prihvaćene i objavljene u Liječničkom vjesniku 2018. godine.

Akademik Zvonko Kusić izlaže dijagnostičke i terapijske smjernice kod  diferenciranog karcinoma štitnjače na 1. kongresu Hrvatskog društva za štitnjaču u Splitu
Akademik Zvonko Kusić izlaže dijagnostičke i terapijske smjernice kod diferenciranog karcinoma štitnjače na 1. kongresu Hrvatskog društva za štitnjaču u Splitu

RADNA SKUPINA ZA IZRADU DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH SMJERNICA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA ŠTITNJAČU KOD DIFERENCIRANOG KARCINOMA ŠTITNJAČE 

Akademik Zvonko Kusić

Mr. sc. dr. Tomislav Jukić, dr. med. Nina Dabelić, prim. dr. sc. Maja Franceschi, prim. dr. sc. Zdenka Bence-Žigman, prof. dr. sc. Mladen Belicza, dr. med. Boris Bonefačić, doc. dr. sc. Hrvoje Čupić, prof. dr. sc. Damir Dodig, dr. med. Davor Džepina, prof. dr. sc. Ivo Glunčić, prof. dr. sc. Ivan Karner, dr. sc. Ljerka Lukinac, dr. sc. Vinko Marković, prim. mr. sc. Neven Mateša, doc. dr. sc. Ivan Mihaljević, prof. dr. sc. Vlado Petric, dr. sc. Ante Punda, mr. sc. dr. Darijo Radović, prim. dr. med. Sanja Rončević, prim. mr. sc. Juraj Smoje, prof. dr. sc. Aleksandar Smokvina, doc. dr. sc. Franjo Škreb, prim. dr. sc. Hrvojka Tomić-Brzac, doc. dr. sc. Milan Vrkljan, dr. med. Krešo Zurak, mr. sc. dr. Josip Žmire i dr. med. Edita Žokvić.