Algoritmi i smjernice za racionalnu dijagnostiku bolesti štitnjače
Algoritmi i smjernice za racionalnu dijagnostiku bolesti štitnjače

Algoritmi i smjernice za racionalnu dijagnostiku bolesti štitnjače Hrvatskog društva za štitnjaču koje je iznio predsjednik Društva i voditelj Radne skupine akademik Zvonko Kusić na 1. simpoziju Društva 29. lipnja 2006. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.

Voditelj radne skupine akademik Zvonko Kusić izlaže smjernice za racionalnu dijagnostiku bolesti štitnjaču na 1. simpoziju Hrvatskog društva za štitnjaču

Akademik Zvonko Kusić

RADNA SKUPINA ZA IZRADU ALGORITAMA I SMJERNICA ZA RACIONALNU DIJAGNOSTIKU BOLESTI ŠTITNJAČE

Prof. dr. sc. Miljenko Solter, prof. dr. sc. Damir Dodig, prim. mr. sc. Danijel Došen, prim. dr. sc. Zdenka Bence-Žigman, prof. dr. sc. Mladen Belicza, doc. dr. sc. Hrvoje Čupić, dr. med. Boris Bonefačić, prof. dr. sc. Velimir Božikov, dr. sc. Maja Franceschi, doc. dr. sc. Mira Halbauer, prof. dr. sc. Ivan Karner, mr. sc. dr. Anka Knežević-Obad, prof. dr. sc. Mirko Koršić, dr. sc. Ljerka Lukinac, prim. mr. sc. Neven Mateša, doc. dr. sc. Ivan Mihaljević, mr. sc. Marijan Petek, Prof. dr. sc. Vlado Petric, doc. dr. sc. Drago Prgomet, mr. sc. Ante Punda, prim. dr. med. Sanja Rončević, mr. sc. dr. Vladimir Sarnavka, prim. mr. sc. Juraj Smoje, prof. dr. sc. Aleksandar Smokvina, doc. dr. sc. Ante Staničić, doc. dr. sc. Franjo Škreb, prim. dr. sc. Hrvojka Tomić-Brzac, doc. dr. sc. Milan Vrkljan i mr. sc. dr. Josip Žmire.