Algoritmi i smjernice za racionalnu dijagnostiku bolesti štitnjače

Dijagnostičke i terapijske smjernice kod diferenciranog karcinoma štitnjače