Akademik, prof. dr. sc. Zvonko Kusić, rođen 1946. g. u Zagrebu, član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1992. g., redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) od 2000. g., tajnik Razreda za medicinske znanosti i član Predsjedništva HAZU od 2004. g. Liječnik, specijalist nuklearne medicine te specijalist radioterapije. Predstojnik Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« u Zagrebu od 1990. g. Redoviti profesor Onkologije i Nuklearne medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu od 1992. g. (u trajnom zvanju od 1999. g.) i redoviti profesor Onkologije Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Pročelnik je Katedre za opću kliničku onkologiju Medicinskog fakulteta.

Akademik Zvonko Kusić
Akademik Zvonko Kusić


Stručno usavršavanje i gostujući profesor: Guy’s Hospital, London, Michigan University, Ann Arbor, Cornell University, New York, Cincinnati Medical Center, National Institutes of Health, Bethesda, USA. Pohađao je M. S. Course in Nuclear Medicine, London, American Thyroid Association postgraduate program, New York i Mayo Clinic Endocrine Course.
Inicijator je osnivanja i predsjednik Hrvatskoga društva za štitnjaču, voditelj Referentnog centra za bolesti štitnjače od 1999. god. i predsjednik Komisije za suzbijanje gušavosti Ministarstva zdravstva od 1992. god. Inicijator je novoga Zakona o jodiranju soli 1996., što je dovelo do eliminacije gušavosti i drugih poremećaja uzrokovanih nedostatkom joda od kojih je najvažnije zaostajanje u psihomotornom razvoju, što je od neprocjenjivog značenja za svaku populaciju. Time se je Hrvatska uvrstila među države koje su najuspješnije riješile ovaj važan javnozdravstveni problem, što je međunarodno priznato od strane International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders (ICCIDD).
Član je Nacionalnog zdravstvenog vijeća, Područnog vijeća za biomedicinske znanosti Ministarstva znanosti i tehnologije, Povjerenstva za nuklearnu medicinu Ministarstva zdravstva, Upravnog odbora Hrvatskoga onkološkog društva, US-Croatian Oncology Task Force i voditelj Odbora za genomiku i proteomiku u onkologiji Hrvatske akademije. Predsjednik je Upravnoga vijeća Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma “Vuk Vrhovac” te potpredsjednik Upravnoga odbora Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske,
Bio je pomoćnik, zamjenik i ravnatelj Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« u Zagrebu. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu obnašao je više odgovornih funkcija te bio prodekan i dekan. Bio je: savjetnik Ministarstva zdravstva, predsjednik Područnog vijeća za biomedicinske znanosti Ministarstva znanosti, član Matičnog povjerenstva Rektorskog zbora, član Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Upravnoga vijeća Klinike za tumore, predsjednik Upravnoga vijeća Visoke zdravstvene škole, član Upravnoga vijeća Ustanove za hitnu medicinsku pomoć i član povjerenstva za Radioterapiju i onkologiju Ministarstva zdravstva.
Područje stručnog i znanstvenog rada akademika Kusića je nuklearna medicina i onkologija, a uže područje etiologija, dijagnostika, liječenje i prevencija bolesti štitnjače, osobito malignih tumora. U tom području ostvario je trajnu i uspješnu suradnju s najprestižnijim medicinskim centrima i organizacijama te vodećim stručnjacima i znanstvenicima u svijetu (William Beierwaltes, David Becker, Eugen Saenger, Richard Benua, Francois Delange i dr.)
Rukovodi Klinikom u kojoj djeluju četiri katedre i tri referentna centra Ministarstva zdravstva: za melanom, za bolesti štitnjače te za imunodijagnostiku i imunoterapiju zloćudnih solidnih tumora.
Objavio je preko šest stotina stručnih i znanstvenih publikacija, od kojih je značajan dio indeksiran u tercijarnim publikacijama i citiran. Autor je ili urednik više stručnih i znanstvenih knjiga, enciklopedijskih izdanja i udžbenika. Bio je glavni istraživač niza domaćih i značajnih međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata (s Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, USA, International Atomic Energy Agency, European Organisation for Research and Treatment of Cancer, UNICEF,ICCIDD i dr.) te mentor 24 obranjenih magisterija i doktorata.
Bio je mentor u istraživačkom radu niza uglednih znanstvenika i stručnjaka koji su postali sveučilišni docenti i profesori i sada su voditelji različitih odjela i katedra. Održao je niz pozivnih predavanja na međunarodnim skupovima. Osnovao je jedno stručno društvo Hrvatskoga liječničkog zbora, inicijator je osnivanja tri referentna centra Ministarstva zdravstva, jednog istraživačkog instituta i sudjelovao u osnivanju dviju katedra.
Član je brojnih stručnih i znanstvenih udruženja u zemlji i inozemstvu te predstavnik Hrvatske u International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders. Od 1995. g.. glavni je urednik međunarodno indeksiranoga časopisa Acta Clinica Croatica na engleskom jeziku (Medline i Science Citation Index Expended), glavni je urednik Glasnika Hrvatskoga društva za štitnjaču, zamjenik glavnog urednika časopisa Libri Oncologici i član izdavačkog odbora The Thyroid Gland – Clinical and Experimental.
Dobio je odlikovanje Predsjednika Republike s Redom Danice hrvatske za osobite zasluge u znanosti, nagradu HAZU za doprinos od osobitog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku u području medicinskih znanosti, Državnu nagradu za znanost za životno djelo, Spomenicu domovinske zahvalnosti i Odlikovanje Reda hrvatskoga trolista.